-->

ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിങ്ങളറിയാത്ത പുതിയ ഫീച്ചറുകൾ

ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽലും മറ്റു ആപ്ലിക്കേഷനിലും ഉള്ള ഫീച്ചറുകൾ എല്ലാവർക്കും അറിയണമെന്ന്  ഇല്ല ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമ…

Dont Download Google Meet Before This Article In Malayalam |

ലോകത്ത് വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വീഡിയോ കോളിംഗ് സംവിധാനം. എന്നാൽ ഇവ പലപ്പോഴും ഉപഭോക്താക്കൾക്…

How To Add A Margin In Microsoft word In Malayalam |

പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പലപ്പോഴും അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത പ്…

How To Stabilize Video With Help Of An Android Application | ഫോണിൽ എടുക്കുന്ന വീഡിയോ ഇളക്കം കൂടുതലാണോ

ലോക്ഡോൺ തുടങ്ങിയ സമയം മുതൽ കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അധിക ക…

What Will Zoom Hackers do Once They Get Our Email And Password | ഇമെയിലും പാസ്സ്‌വേർഡ് zoom ഹാക്കറിന് ഇന്ന് കിട്ടിയാൽ അയാൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും?

നമ്മുടെ ഇമെയിലും പാസ്സ്‌വേർഡും ഹാക്ക്റിനു കിട്ടിയാൽ അദ്ദേഹത്തിനെ ഗൂഗിൾ തന്നെ സഹായിക്കും  കാരണം ഗൂഗി…

How recharge our phone with the help of internet/ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓൺലൈനിലൂടെ റീചാർജ് ചെയ്യാം

ടെക്നോളജി ഭാവിയിൽ നമ്മളെ എത്ര സഹായിക്കുന്നു എന്നതിന് ഉദാഹരണം കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്നത്  റീചാർജിനാ…